menu

Tips voor minicontainers in de winter

Tips voor minicontainers in de winter

Vriest het afval in uw container met vorst vast?  Irado heeft de volgende tips om vastgevroren afval te voorkomen:

 • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval los van de wanden.
 • Is het deksel vastgevroren: plaat een klein houtje, bijvoorbeeld een knijper, tussen het deksel de container om vastvriezen te voorkomen
 • Plaats de container op een niet al te koude plaats uit de wind, bijvoorbeeld tegen de gevel of in een schuurt of garage.
 • Leg krantenpapier, zaagsel of een eierdoos onder in de container.
 • Gooi zo min mogelijk nat afval in de container door het eerst uit te laten lekken.
 • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval namelijk.

De medewerkers van Irado besteden extra aandacht aan het legen van de containers bij vorst. Zo drukken ze extra op de ledigingknop van de vuilniswagen zodat de container extra geschud wordt. Het kan echter voorkomen dat de container vanwege de vorst toch niet helemaal is geleegd, ondanks alle voorzorgsmaatregelen. En door de weersomstandigheden kan de inzameling worden vertraagd, maar het ledigen van de containers blijven we doen.

Onze medewerkers vragen hiervoor uw begrip.

Ik woon in Schiedam en wil graag een minicontainer voor oud papier

U woont in Schiedam en wilt een eigen minicontainer voor oud papier aanvragen. Vult u daarvoor het aanvraagformulier volledig in. De minicontainer met blauwe deksel wordt vervolgens op korte termijn bij u afgeleverd. Afhankelijk van uw wijk wordt het oud papier overdag door Irado, of ‘s avonds door verenigingen/scholen opgehaald. Raadpleeg de afvalkalender voor de exacte ophaaldata.

Waar laat ik mijn lege drankenkartons, zoals melk- en vruchtenpakken?

In de gemeente Schiedam kunt u vanaf 1 april 2015 ook uw lege drankenkartons in de Afval Apart Punt voor plastic verpakkingsafval gooien. Denkt u aan: pakken voor vruchtensappen, water en wijn, pakken voor melk, vla en yoghurt, pakken voor soep en pastasaus. Alleen geen pakken met inhoud. Graag de drankenkarton eerst platvouwen en de dop er weer op draaien. Omspoelen is niet nodig.

In de gemeente Vlaardingen kunt u uw lege drankenkartons kwijt in de container voor restafval.

Ik wil kunststof en textiel apart inzamelen, maar de kunststof- en textielcontainer zijn te ver voor mij. Wat kan ik doen?

Bij de meeste supermarkten/winkelcentra vindt u Afval Apart Punten met onder meer containers voor textiel en kunststof. Als u boodschappen doet, kunt u gelijk uw zakken weggooien. U hoeft niet alles in een keer in te leveren, elke keer een beetje maakt ook al verschil. Raadpleeg het overzicht van Afval Apart Punten en vindt voor u de dichtstbijzijnde containe

Ik wil geen minicontainer voor gft-afval, hoe geef ik dat aan?

Iedere woning krijgt standaard een minicontainer voor restafval en een minicontainer voor gft-afval. De containers horen bij de woning en blijven eigendom van Irado. Vormt de aanwezigheid van de container echt een probleem, neem dan contact op met de Klantenservice op 010-262 1000. Wij noteren uw adres en overleggen met de gemeente wat er mogelijk is.

Ik woon in Schiedam en wil een extra container voor restafval aanvragen, kan dat?

U kunt alleen een extra minicontainer voor restafval aanvragen als uw huishouden bestaat uit zes personen of meer. Hiervoor dient u een verzoek met motivatie in bij de Klantenservice van Irado.  Samen met de gemeente beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een extra minicontainer.

Heeft u om medische redenen (bijvoorbeeld incontinentie) behoefte aan een extra container. Dan kunt u ook hiervoor een verzoek indienen bij de Klantenservice van Irado.

 

Als mijn minicontainer om de twee weken wordt geleegd, betaal ik dan ook minder afvalstoffenheffing?

De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door de gemeente, niet door Irado. Voor vragen over de afvalstoffenheffing kunt u terecht bij de gemeente.

Wat zijn de afmetingen van de minicontainers?

De kleine minicontainer van 140 liter is 110 x 48 x 56 centimeter.

De grote minicontainer van 240 liter is 110 x 58 x 74 centimeter.

(lengte x breedte x hoogte)

Container

Ik heb een vraag over mijn container

Irado zamelt al uw afval in. Dit doen we met verschillende soorten containers: minicontainers, onder- en bovengrondse verzamelcontainers. Voor het gebruik van onze containers gelden speciale (aanbied)regels.

Irado zamelt in Capelle aan den IJssel, Rozenburg, Schiedam en Vlaardingen op verschillende manieren afval in. We maken hiervoor gebruik van minicontainers of kliko’s, boven- en ondergrondse (blok)containers. Om te zorgen dat het inzamelen en ophalen van het afval soepel verloopt, gelden specifieke aanbiedregels.

Ik heb een minicontainer of kliko

Voor minicontainers/kliko gelden de volgende (aanbied)regels:

 • De minicontainers/kliko moeten op eigen erf worden gestald en mogen alleen op de dag van inzameling op de inzamelplaats staan.
 • Zet u de minicontainer/kliko op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur op de aangewezen inzamelplaatsen met het handvat naar de weg.
 • Stal de minicontainer/kliko met het handvat naar de rijweg.
 • De inzamelplaatsen zijn herkenbaar gemaakt door: een stoeptegel met de afbeelding van een container of met een speciaal bord bij de parkeerplaatsen.
 • Grotere stukken afval (grofvuil en grof tuinafval) mag u niet in de minicontainer/kliko doen. Plaats dit afval niet naast de minicontainer, maar breng het naar het milieustraat of laat het door ons ophalen.

In de afvalkalender vindt u de exacte data waarop de container wordt geleegd. Kijk bij veelgestelde vragen voor het schoon en fris houden van uw minicontainer.

Ik maak gebruik van een bovengrondse container

Voor de bovengrondse containers gelden de volgende (aanbied)regels:

 • Knoop uw vuilniszakken goed dicht.
 • Plaats geen (grof)vuil naast de container. De gemeente kan hierop handhaven.
 • De container is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. We komen de containers regelmatig legen.

Is de blokcontainer eerder vol? Bel Irado Klantenservice op 010-262 1000.

Ik maak gebruik van een ondergrondse container

Voor de ondergrondse containers gelden de volgende (aanbied)regels:

 • Een ondergrondse container heeft een inwerpzuil en een ondergrondse bak. In de inwerpzuil past precies een vuilniszak.
 • Knoop uw vuilniszak goed dicht en houd rekening met de grootte van de opening.
 • Plaats geen afval naast de ondergrondse container. De gemeente kan hierop handhaven.

Is de container vol? Bel Irado Klantenservice op 010-262 1000.

Heeft u een toegangspas voor de ondergronds container? Raadpleeg de informatie over het gebruik van de toegangspas.

Ik heb nog vragen

Heeft u nog vragen over het gebruik van de containers? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Afvalsoorten

Waar laat ik mijn afval?

Het meeste afval kan goed worden hergebruikt, maar lang niet alles. Lever uw gescheiden afvalsoorten in bij Irado, wij zorgen voor verantwoorde verwerking.

Het meeste afval kan worden hergebruikt. Zoals verpakkingen van glas, oud papier en textiel en verpakkingen van plastic , metaal en drankenkartons en gft. Door uw afval goed te scheiden draagt u bij een schoon milieu en een prettig leefklimaat.

Om het afval scheiden zo makkelijk mogelijk te maken heeft u een eigen minicontainer of kliko ontvangen en maakt u gebruik van speciale Afval Apart Punten en milieuparken of verzamelcontainers voor restafval in de wijk. U kunt het afval ook afgeven bij het milieustraat van Irado. In dit overzicht van containerlocaties vindt u alle containers in uw buurt.

Hoe voorkom ik afval?

Hoewel het onvermijdelijk is dat elk huishouden afval heeft, zijn er tal van mogelijkheden om de hoeveelheid huisvuil al te verminderen. Tips hiervoor vindt u op de pagina Minder Afval, Hoe doe ik dat?.

Ik heb nog vragen

Heeft u nog vragen over afval en de verwerking ervan? Neem dan contact op met onze Klantenservice.