menu

Waarom kiezen voor nascheiding?

Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten pmd uit het restafval halen.  Dat is nu al nodig, omdat afvalscheiding door inwoners (dat heet bronscheiding) veel minder oplevert dan mogelijk. Door na te scheiden (dat wil zeggen: na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval wordt gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Inmiddels is al 70% van het apart ingezamelde plastic geschikt om nieuwe producten van te maken. De gemeenten kiezen zelf welke manier van afval scheiden voor de gemeente geschikt is. Soms is ook een combinatie van bron- en nascheiding het beste. De gemeente weegt kosten, service en milieuopbrengst tegen elkaar af.

Lees meer>> https://www.irado.nl/over-irado/nascheiding-pmd-restafval

Wat mag wel en wat niet in de plastic container

Al uw plastic verpakkingen en drankenkarton, zoals: tasjes, zakjes, plastic flessen en flacons, tubes en potten en pakken voor zuivel, water, vruchtensappen, pastasaus en soepen kunt u weggooien in de plastic container. Piepschuim, tuinstoelen, speelgoed en andere plastic voorwerpen horen niet thuis in de container. Deze kunt u brengen naar de milieustraat.

  • Onthoud: alleen verpakkingen van plastic en drankenkartons mogen in de plastic container
  • Verzamel de plastic verpakkingen en drankenkartons in een plastic zak.
  • Verpakkingen graag leegmaken, maar omspoelen is niet nodig
  • Maak de verpakkingen zo klein en plat mogelijk. Verpakkingen bevatten veel lucht. Verpakkingen met loze lucht zorgen ervoor dat de verzamelzak sneller vol zit.
  • Bedenk een handig plek in huis waar de verpakkingen verzameld kunnen worden
  • Raadpleeg afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal

Print of download: handig overzicht met wat wel en niet in de plastic container mag.

Wat betekenen de verhalen in de media voor het scheiden van plastic?

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk