menu

Waarom ontvang ik brieven over deze proef?

De gemeente wil zoveel mogelijk stimuleren dat gfe apart wordt ingezameld en niet in het restafval terecht komt. Hiervoor doet zij mee aan een landelijke proef.

Waarom krijg ik wel brieven over de proef en mijn buren niet?

De proef richt zich op heel Schiedam West en in feite doet ieder huishouden mee aan de proef. Echter niet iedereen ontvangt een brief, of dezelfde brief. De huishoudens die wel of geen brief ontvangen, worden willekeurig gekozen. Dat is onderdeel van de proef.

Mijn buren hebben een hele andere brief gekregen. Hoe kan dat?

De proef is er op gericht om mensen zoveel mogelijk gfe afval apart te laten inzamelen. Dit wordt met verschillende communicatiemiddelen getracht te realiseren. De verschillende brieven maken daar onderdeel van uit.

Hoe lang duurt de proef?

De proef is in de zomer van 2018 gestart en loopt door tot de zomer van 2019.

In mijn brief staat dat de opbrengst van de container bij mij slecht is, terwijl ik heel veel gfe afval breng. Hoe kan dat? 

De gewichten in de brief betreffen een gemeenschappelijk behaald resultaat, van zowel u als andere bewoners in uw buurt. Als u al gfe apart scheidt, is dat heel goed. Ga zo door.

Ik heb helemaal geen biobakje ontvangen voor in mijn keuken. 

De biobakjes zijn bij u in de wijk huis aan huis uitgedeeld, maar mogelijk heeft u dit moment gemist. Wenst u een biobakje, of is uw biobakje kapot, dan kunt u bij Irado aan de Fokkerstraat 550 een biobakje ophalen.

Ik kan de gfe container bij mij in de straat niet openen met mijn pas. Mag ik een nieuwe pas? 

Als uw pas niet reageert op de container, belt u dan even met Irado 010-262 1000 Dan regelen wij dit voor u. U heeft geen aparte nieuwe pas nodig.

Etensresten scheiden in Schiedam West

In Schiedam West zijn vanaf half november tot en met half december 2017 50 verzamelcontainers voor groenten- , fruit- en etensresten (gfe) geplaatst. Sindsdien kunnen ook inwoners zonder container aan huis hun etensresten scheiden en wegbrengen naar de gfe-container in de wijk.  Het verzoek tot plaatsing van de gfe-containers kwam van de wijkbewoners zelf.

Alle huishoudens die gebruik kunnen maken van deze gfe-containers hebben na plaatsing van de container bezoek gehad van een Irado-team om vragen te beantwoorden. Om het scheiden van etensresten makkelijk te maken hebben de bewoners in Schiedam West ook gratis een biobakje gekregen. Het gebruik van een biobakje maakt het apart houden van gfe nog gemakkelijker.  De gfe-containers zijn te openen met een toegangpas. Het is dezelfde toegangspas die gebruikt wordt voor het openen van de restafvalcontainers. De toegangspas kan worden gebruikt op alle gfe-containers in de wijk

Het plaatsen van gezamenlijke gfe-containers in wijken met huishoudens zonder eigen tuin werkt. Sinds de start in december 2017 is een toenemend gebruik van het apart houden van etensresten uit het restafval. Op dit moment (februari 2017) wordt gemiddeld bijna een halve kilo per huishouden per week aan etensresten weggegooid in de gfe-container. Met alle huishoudens in Schiedam West bij elkaar is dat zo’n 2000 kg per week totaal. En daarmee zijn we ontzettend goed op weg. Het landelijk gemiddelde ligt gemiddeld op 1 kg per huishouden week. Om dat te bereiken worden komende maanden nog acties ingezet om het belang van het scheiden van etensresten nog verder onder de aandacht te brengen van de inwoners.

Het scheiden van etensresten in Schiedam West heeft ook landelijk de aandacht. Het Ministerie van IenM kijkt mee naar de resultaten en denkt mee over mogelijke interventies in Schiedam West.

Hebben u en uw buurtgenoten ook interesse in het scheiden van etensresten en het verzamelen hiervan in een gfe-container in de wijk? Neemt u dan contact op met Irado Klantenservice over de mogelijkheden. Mail de klantenservice op info@irado.nl of bel 010 – 262 1000.