menu

Mijn kliko heeft nog (steeds) geen oranje clips

Heeft in uw wijk de omwisseldag al plaatsgevonden? En heeft uw kliko nog geen oranje clips?

  1. Dan heeft de uitvoering vertraging opgelopen. U mag de kliko aan de straat laten staan tot en met de volgende dag.
  2. Heeft uw kliko dan nog geen oranje clips, dan heeft uw restafvalkliko een ander merk deksel. Daarop kunnen de oranje clips, die uw kliko herkenbaar maken als pmd-kliko, niet bevestigd kunnen worden. Op deze kliko wordt daarom tijdelijk oranje tape aangebracht, zodat uw gewoon kunt starten met het scheiden van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons en uw kliko wel herkenbaar is. Uw restafval brengt u naar de ondergrondse restafvalcontainer in de wijk.

 

Wijzigt mijn vaste ledigingsdag van de kliko’s?

Uw pmd-kliko wordt voorlopig elke twee weken op de gebruikelijke ledigingsdag van de oude restafval kliko geleegd. De ledigingsdag wijzigt dus niet. Om de week wordt de pmd-kliko en de gft-kliko geleegd. In de afvalkalender en in Irado-app vindt u de exacte data waarop we de kliko’s legen.

De omwisseldag: uw restafvalkliko wordt een pmd-kliko

U ontvangt vooraf bericht wanneer uw restafvalkliko wordt omgebouwd naar een pmd-kliko. Vanaf deze omwisseldag mag de kliko alleen gebruiken voor verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons.

Op de omwisseldag:

  • u zet uw kliko voor restafval op de vaste ledigingsdag zoals gebruikelijk op de aanbiedplaats voor het ophalen van uw restafval;
  • Irado komt vervolgens langs om uw kliko te legen;
  • in opdracht van Irado spoelt Van Beek Container Groep uw kliko op de aanbiedplaats;
  • vervolgens plaatst Irado oranje clips op de deksel.
  • haalt u de kliko pas op nadat de oranje clips erop zijn bevestigd. Mogelijk is dit pas de volgende dag.

Vanaf dit moment is uw kliko uitsluitend te gebruiken voor pmd. Gefeliciteerd met uw pmd-kliko.

Worden er maatregelen getroffen als ik de pmd-kliko alsnog voor restafval gebruik?

In de pmd-kliko mogen alleen verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Als u deze goed scheidt, helpt u mee aan een goede kwaliteit van de grondstoffen en
kunnen deze vaker hergebruikt worden voor nieuwe producten.  Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam controleert de kliko’s steekproefsgewijs. Als uw kliko’s vervuild zijn met verkeerde afvalsoorten, ontvangt u op uw huisadres een brief. Daarin wordt uitgelegd wat er in de kliko is aangetroffen en waar u het alsnog kwijt kunt. Tijdens de gewenningsperiode worden geen boetes uitgedeeld.

Wanneer wordt mijn pmd-kliko geleegd.

Uw pmd-kliko wordt geleegd op dezelfde dag als voorheen uw restafvalcontainer werd geleegd. Raadpleeg voor de ophaaldagen op uw adres de afvalkalender of de Irado-app. Hier kunt u ook een afspraak maken voor het ophalen van grofvuil.

Wanneer wordt mijn kliko een pmd-kliko?

Het slimmer scheiden wordt in drie fasen ingevoerd. U ontvangt vooraf een brief wanneer uw wijk aan de beurt is.

Fase 1: vanaf maandag 20 mei

Woudhoek, Vogelbuurt, Ringvaart

Fase 2: vanaf donderdag 10 oktober

Akkers, Velden, Smetanalaan, Wetenschapsbuurt, Stokersbuurt, Vlinderhoven, Gaarden, Beatles, Tuindorp, Schiedamse meesters, Spieringshoek, Slachthuisbuurt

Fase 3: vanaf 4 november

De Kaag, Hargplein, Over ’t Water, Nieuwland – laagbouw, Hargapark, Sveaparken, West – laagbouw, Houthaven