menu

Ik heb de informatie en de toegangspas nog niet ontvangen

Het koppelen van de adressen aan de toegangspas heeft wat vertraging opgelopen. Uiterlijk maandag 6 november heeft u alle benodigde informatie in huis:

Wat mag wel en wat niet in de plastic container

Al uw plastic verpakkingen en drankenkarton, zoals: tasjes, zakjes, plastic flessen en flacons, tubes en potten en pakken voor zuivel, water, vruchtensappen, pastasaus en soepen kunt u weggooien in de plastic container. Piepschuim, tuinstoelen, speelgoed en andere plastic voorwerpen horen niet thuis in de container. Deze kunt u brengen naar de milieustraat.

 • Onthoud: alleen verpakkingen van plastic en drankenkartons mogen in de plastic container
 • Verzamel de plastic verpakkingen en drankenkartons in een plastic zak.
 • Verpakkingen graag leegmaken, maar omspoelen is niet nodig
 • Maak de verpakkingen zo klein en plat mogelijk. Verpakkingen bevatten veel lucht. Verpakkingen met loze lucht zorgen ervoor dat de verzamelzak sneller vol zit.
 • Bedenk een handig plek in huis waar de verpakkingen verzameld kunnen worden
 • Raadpleeg afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal

Print of download: handig overzicht met wat wel en niet in de plastic container mag.

Hoe moet ik de plastic container aanbieden?

Op de ophaaldagen kunt u de plastic container op de gebruikelijke wijze aanbieden:

 • De plastic container mag uitsluitend op eigen terrein worden gestald en alleen op de dag van inzameling aan de rijweg en/of op de inzamelplaats staan.
 • Zet u de plastic container op de ophaaldag uiterlijk om 7.30 uur aan de rijweg en/of op de inzamelplaats met het handvat naar de weg.
 • Haal uw plastic container uiterlijk voor 20.00 uur weer op en stal deze op eigen terrein.
 • Indien in uw straat inzamelplaatsen aanwezig zijn, dan zijn herkenbaar gemaakt door: een stoeptegel met de afbeelding van een container of met een speciaal bord bij de parkeerplaatsen.
 • Grotere stukken plastic mag u niet in de container doen. Plaats dit afval ook niet naast de container, maar breng het naar de milieustraat of laat het als grofvuil door ons ophalen.

Wat betekenen de verhalen in de media voor het scheiden van plastic?

Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk! In de media verschijnen helaas berichten dat plastic afval scheiden zinloos is. Dat vinden wij jammer. Een van de belangrijkste argumenten is dat de manier waarop plastic nu ingezameld wordt, de plastics moeilijk herbruikbaar zijn. Daar ligt nog een enorme uitdaging. Voor ons allemaal.

Belangrijk is wel dat als we allemaal ons best blijven doen de milieuwinst grote wordt. Dat staat vast. Bewoners door plastic verpakkingen te blijven scheiden en het zo zuiver mogelijk te scheiden. Sorteerfabrieken door de soorten plastics zorgvuldig uit elkaar halen. Producenten door meer gerecycled plastic toe te passen in nieuwe producten. Door meer samenwerking in deze ‘keten’ kan de milieuwinst van de recycling van plastic verpakkingen nog verder toenemen.

Producenten, afvalbedrijven, recyclingindustrie, gemeenten en het Rijk werken al samen om tot oplossingen te komen. Duidelijk is wel dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. Laten we bij onszelf beginnen!

artikel: Plastic verpakkingen scheiden is en blijft belangrijk

Waarom moet ik plastic aan huis scheiden?

Het scheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons is belangrijk omdat:

 • Plastic en drankenkartons worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Daardoor zijn minder primaire grondstoffen nodig. Dat is beter voor het milieu.
 • Er minder afval verbrand hoeft te worden. Minder verbranden betekent minder CO2-uitstoot en minder belasting voor het milieu.
 • Elke vuilniszak restafval die in de verbrandingsoven verdwijnt kost geld. Daarom is afval scheiden ook goed voor uw portemonnee.

Kortom plastic scheiden is goed voor het milieu en uw portemonnee.