Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Afvalinzameling in Vlaardingen

Irado verzorgt de afvalinzameling in de gemeente Vlaardingen. Het schoonhouden van de stad en zorgen dat het gescheiden afval hergebruikt kan worden staan bij ons voorop. Dit kunnen wij niet zonder jou. De informatie die je nodig hebt voor het aanbieden en het scheiden van je afval vind je op deze website.

Actieplan halvering restafval

De gemeente Vlaardingen wil de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en zoveel mogelijk afvalstromen benutten als grondstof voor nieuwe producten. Deze ambitie staat benoemd in het Actieplan halvering restafval dat in 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld. Om de doelstelling van 320 kilo naar 160 kilo restafval per inwoner in 2022 te kunnen realiseren staan in dit plan een aantal maatregelen (acties) benoemd. Hieronder vind je de informatie over de acties die samen met Irado tot nu toe zijn genomen.

De gemeente heeft een aantal acties bij Irado neergelegd. Hieronder vind je de informatie over de acties tot nu.