Met de afvalpas naar de container

In Vlaardingen zijn alle ondergrondse containers voor restafval alleen nog maar te openen met een afvalpas.

Tip

Maak geen gaatje in de pas: dan gaat de pas stuk.

Hoe vraag ik een afvalpas aan?

Als inwoner van Vlaardingen heb je een afvalpas met folder thuisgestuurd gekregen. Per huisadres wordt één pas vertrekt. Een tweede pas aanvragen is niet mogelijk. Alleen als de pas stuk is of als je de pas kwijt bent kun je een nieuwe pas aanvragen. De eerste pas wordt automatisch geblokkeerd. Alleen bedrijven die reinigingsrecht betalen kunnen gebruik maken van de restafvalcontainers met de afvalpas.

Let op!

Bij een tweede pasaanvraag wordt de eerste pas automatisch geblokkeerd.

Vanaf 1 februari 2021 kan je de ondergrondse container voor restafval in de wijk alleen openen met de afvalpas. Lukt het niet? Probeer het eerst bij een andere container, mogelijk is de container zelf in storing. Als de pas daar ook niet werkt, geef dit ook online door.

Heb je nog vragen over de afvalpas? Kijk dan ook eens bij de veel gestelde vragen.

Veel gestelde vragen & antwoorden

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaal je als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heb je ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Vlaardingen. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en niet-inwoners van Vlaardingen. Hierdoor heeft Vlaardingen aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kan je de containers in jouw wijk openen met de afvalpas.

De afvalpas is alleen gekoppeld aan het huisadres, niet aan de bewoners van dit adres. Daarom laat je ook de pas achter als je gaat verhuizen. Bij aanvraag van een nieuwe pas kunnen we zien of er al een pas op dat adres aangemaakt is.

In de periode dat Irado nog bezig is met het implementeren van de software kan Irado de adresgegevens gebruiken om te beoordelen of de juiste koppelingen van adressen/afvalpassen aan containers zijn gemaakt.

Nee, je betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak je gebruik maakt van de ondergrondse container.

Containers zullen minder vaak vol zitten omdat we door de nieuwe sensoren (vulgraadmeters) door krijgen wanneer de container voor 80% gevuld is. Zo kunnen we de container bijtijds legen. Staan er bij jou in de buurt meerdere containers naast elkaar? Dan meet het systeem het gemiddelde van deze containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Ben je toch eerder bij een volle container dan wij? Probeer dan een andere container in de buurt.

 

Als de container een storing geeft, meldt dit dan bij Irado. Als de pas niet werkt, ook niet bij een andere container, vraag dan een nieuwe pas aan.

Geen afval naast de container

Laat de zak niet achter bij de container, maar neem deze weer mee terug naar huis of vraag hulp van buurtbewoners om de container te openen als de pas het probleem is.

 

Laat de afvalpas achter voor de nieuwe bewoner(s). De pas hoort bij het huisadres. Bij een nieuwe woning in Vlaardingen, krijg je de afvalpas van de vorige bewoner(s). Indien je geen pas aantreft, kan je online een pas aanvragen. De oude pas (op dat adres) wordt geblokkeerd.

Dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

Nee, je krijgt 1 pas voor jouw huisadres. Leg daarom de pas op een handige plek waar iedereen op je adres bij kan. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude geblokkeerd.

Op alle ondergrondse containers voor restafval in jouw wijk. De containers voor de andere afvalstromen (groente-, fruit- en etensresten, glas, papier en textiel) kunnen zonder de afvalpas gebruikt worden. In de brief die je thuis hebt ontvangen staat ook je wijk aangegeven.