Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Containers voor plastic van straat

In 2020 hebben we alle wijkcontainers voor het scheiden van plastic verpakkingen van straat gehaald of vervangen door containers voor andere afvalstromen.

De gemeente kiest voor nascheiding van het huishoudelijk restafval om ervoor te zorgen dat het plastic afval dat nu nog heel veel in het aangeboden restafval zit niet verbrand maar benut wordt als grondstof voor nieuwe plastic producten.

Nascheiding bij de verwerker

Dat betekent dat Irado nu het restafval voor Vlaardingen naar een verwerker brengt die het afval uitsorteert. Via lopende banden wordt het plastic eruit gehaald en gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Update

Plastic verpakkingen hoef je thuis niet meer te scheiden. Dit kan gewoon bij het restafval.