Wijzigingen feestdagen 2023 Vlaardingen

Tijdens de nationale feestdagen wijzigt onze afvalinzameling en is de milieustraat gesloten. Raadpleeg de afvalkalender voor de meest actuele informatie.

 • Minicontainers GFT van maandag 10-4 naar zaterdag 8-4
 • Minicontainers rest Industrie VOP van maandag 10-4 naar zaterdag 8-4
 • Minicontainers GFT van donderdag 27-4 naar zaterdag 29-4
 • Minicontainers rest buitengebied van donderdag 27-4 naar zaterdag 29-4
 • Minicontainers Papier van donderdag 27-4 naar zaterdag 29-4

Geen wijzigingen

 • Minicontainers GFT van donderdag 18 mei naar zaterdag 20 mei
 • Minicontainers papier van donderdag 18 mei naar zaterdag 20 mei
 • Minicontainers GFT van maandag 29 mei naar zaterdag 27 mei     
 • Minicontainers restafval Industrie VOP eo van maandag 29 mei naar zaterdag 27 mei
 • Minicontainers GFT van maandag 26-12 naar zaterdag 24-12 
 • De restafvalcontainers gaan op 31 december om 16.00 uur op slot en 1 januari vanaf 07.00 uur weer open. De afvalpas werkt dan tussen deze tijden niet. Breng je afval ervoor of erna naar de container. Plaats geen afval naast de container. Je riskeert dan een boete en extra brandgevaar.
 • De grote bovengrondse textielcontainers gaan vrijdag 30 december al op slot en op dinsdag 3 januari weer open.