Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Voer geen brood en etensresten aan stadsdieren

Het voeren van brood en etensresten aan eenden, ganzen, duiven en andere dieren die in de stad leven, het gebeurt met de beste bedoelingen. Voedsel voor mensen is niet geschikt voor deze stadsdieren. Ze worden er ziek van.

Voedsel op straat zorgt voor vuile straten en trekt ratten en andere plaagdieren aan. Het is daarom belangrijk dat we stoppen met voeren. Dat is beter voor de dieren én voor ons. Zo houden we de wijk schoon en dieren gezond.

Gezonde stadsdieren

stadsdieren-Capelle-poster-advertentie-2021

Om gezond te blijven, moeten stadsdieren het voedsel eten dat bij ze past, zoals groenvoer (voor eenden), gras (voor ganzen), zaden (voor duiven), insecten (meeuwen, merels) en vis (reigers, meeuwen). Vaak kunnen dieren zelf passend voedsel vinden en is het niet nodig ze te voeren.

  • Van brood en ander mensenvoedsel worden ze ziek; het bevat niet de juiste voedingsstoffen.
  • Als stadsdieren niet meer zelf op zoek hoeven naar hun natuurlijke voedsel, bewegen ze te weinig en hebben ze te weinig weerstand. Ook dat is niet goed voor ze.

Schone stad

Het achterlaten van brood en etensresten in de openbare ruimte trekt veel stadsdieren aan.

  • Hun ontlasting vervuilt de straten, de bodem en het grondwater. En wordt zo een voedingsbodem voor ziekteverwekkers.
  • Voedsel dat niet wordt opgegeten blijft op straat liggen. En trekt dan ratten en andere plaagdieren aan.

Wat kun je doen?

Stop met het voeren van brood en/of andere etensresten aan stadsdieren.

  • Wil je toch voeren, bijvoorbeeld om vogels de winter door te helpen? Geef ze dan alleen natuurlijk voedsel en niet meer dan ze nodig hebben.
  • Gooi etensresten weg in de gft-container. GFT en etensresten worden nuttig gebruikt en verwerkt tot compost en groen gas.
  • Gooi je liever helemaal geen eten weg? Van kliekjes zijn nog heerlijke maaltijden te bereiden.