menu

Acceptatievoorwaarden

Uw bedrijf, school of instelling heeft specifieke afvalstromen die u zo efficiënt mogelijk wilt afvoeren op het moment dat het u uitkomt. Aan het afvoeren en het verwerken van deze afvalstromen zijn voorwaarden gesteld.

In deze  acceptatievoorwaarden kunt u lezen welke voorwaarden van toepassing zijn voor specifieke afvalstromen.

Acceptatievoorwaarden voor (pdf):

Tips en richtlijnen voor het gebruik van containers:

  Plaatsing en belading van containers

Inzamelen van uw reststromen met rolcontainers

Brengt u uw afval zelf naar een van onze milieustraten, houdt u dan rekening met de huisregels en specifiek de huisregels voor bedrijven (pdf):