Wijzigingen feestdagen zakelijk

Tijdens de feestdagen wijzigt onze afvalinzameling en de openingstijden van de milieustraat.

De inzameling van bedrijfsafval van maandag 18 april verschuift naar dinsdag 19 april.  De milieustraten in Schiedam, Vlaardingen en in Capelle zijn gesloten.

De inzameling van bedrijfsafval van woensdag 27 april verschuift naar donderdag 28 april.  De milieustraten in Schiedam, Vlaardingen en in Capelle zijn gesloten.

De inzameling van bedrijfsafval op donderdag 5 mei gaat door.

De inzameling van bedrijfsafval van donderdag 26 mei verschuift naar vrijdag 27 mei.  De milieustraten in Schiedam, Vlaardingen en in Capelle zijn gesloten.

De inzameling van bedrijfsafval van maandag 6 juni verschuift naar dinsdag 7 juni.  De milieustraten in Schiedam, Vlaardingen en in Capelle zijn gesloten.

Deze informatie volgt