Wijzigingen feestdagen zakelijk

Tijdens de feestdagen wijzigt onze afvalinzameling en de openingstijden van de milieustraat.

Deze informatie volgt.

Deze informatie volgt.

Deze informatie volgt.

Deze informatie volgt.

Deze informatie volgt.

De inzameling van bedrijfsafval van maandag 26 december verschuift naar dinsdag 27 december.  De milieustraten in Schiedam, Vlaardingen en in Capelle zijn gesloten.

De inzameling rond de jaarwisseling blijft ongewijzigd.