menu

Ik vermoed asbest, wat nu?

Komt u tijdens het verbouwen asbest tegen? U bent wettelijk verplicht hiervan een sloopmelding te doen. De sloopmelding doet u gratis via het Omgevingsloket. Met de sloopmelding toetst de DCMR of u het asbest zelf mag verwijderen.

Vroeger werd asbest veel gebruikt in bouwmaterialen zoals zeil, dak- en vloerbedekking. Grote kans dus dat u het tegenkomt als u aan het verbouwen bent in een oud huis. Naast asbest uit een woning kan er soms ook sprake zijn van losse artikelen gemaakt van asbest, zoals een bloembak. Inmiddels weten we dat asbest erg slecht is voor de gezondheid. Het inademen van asbestvezels kan buikvlies- en longvlieskanker of asbestose (stoflongen) en longkanker veroorzaken. Belangrijk dus dat u er zorgvuldig mee omgaat.

U wilt asbest (laten) slopen of verwijderen:

  1. Maak hiervan gratis een sloopmelding via het Omgevingsloket.
  2. Geef bij de melding de slooplocatie en het aantal m2 door.
  3. Alleen met toestemming kunt u asbest (laten) verwijderen.
  4. Met het toestemmingsbewijs kunt u bij de Milieustraat het juist plastic verkrijgen om het asbest veilig in te verpakken.
  5. Verpak het asbest op de asbestlocatie: breng asbest nooit onverpakt en zonder bewijs van toestemming naar de Milieustraat.
  6. Breng uw verpakte asbest en de toestemmingsbrief mee naar de Milieustraat het gratis te lossen in de daarvoor bestemde container.

Heeft u vragen? Neem tussen 8.00 en 16.00 uur contact op met de asbesttelefoon (010 246 86 56) of stel uw vraag online.

 

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een vezelachtige stof die veel gebruikt werd in de (woning)bouw. U herkent asbesthoudende producten dan ook aan de vezelige structuur. ‘Wit asbest’, met een lichtgrijze kleur, is de meest gebruikte vorm van asbest. U kunt asbest tegenkomen in gevels, dak- en trapbeschot, plafonds, golfplaten op schuren en garages, vinylzeil van voor 1983 en huishoudelijke apparaten ouder dan 20 jaar. En ook in losse artikelen zoals bijvoorbeeld een bloembak.

Wat doe ik als ik asbest vermoed?

Als u asbesthoudend materialen vermoedt, ga dan nooit zelf aan de slag. Door te boren of zagen in asbest komen de vezels vrij die bij inademing, tot tientallen jaren later nog, gezondheidsschade veroorzaken. Wat doet u wel? Maak een gratis sloopmelding via het Omgevingsloket.  Zij helpen u vast te stellen of u met asbest te maken heeft en hoe u het kunt (laten) verwijderen. Sommige soorten asbest mag u zelf verwijderen, maar alleen met een vergunning en volgens specifieke voorschriften. Bied in geen geval asbest aan bij het andere afval, daarvoor is asbest veel te gevaarlijk. Ook met losse artikelen dient u voorzichtig te werk te gaan, zodat het geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Verpak deze artikelen dubbel in plastic van tenminste 0,5 mm dik. Als u het asbestproduct aanbiedt voor verwerking moet het al verpakt zijn.

Kan ik asbest brengen naar de milieustraat?

In sommige gevallen kunt u uitsluitend op vertoon van een bewijs van toestemming van de gemeente én op de juiste manier aangeboden, asbest brengen bij het milieustraat . Irado zorgt ervoor dat het terechtkomt bij specialistische bedrijven die het op verantwoorde wijze verwerken. Breng asbest nooit onverpakt en zonder bewijs van toestemming naar de milieustraat.

Ik heb nog vragen

Heeft u nog vragen over asbest? Neem dan contact op met de asbesttelefoon van DCMR via 010-246 86 56, of stel uw vraag online.

Ik woon in Capelle

Raadpleeg meer informatie over asbest in Capelle aan den IJssel  de informatiepagina op de website van de gemeente: asbest verwijderen.

Ik woon in Rozenburg

Voor meer informatie over asbest in deelgemeente Rozenburg kunt u ook contact opnemen met Informatiepunt Asbest, telefoon 0800-024 44 20.

Ik woon in Schiedam

Voor meer informatie over asbest kunt u ook contact opnemen met Gemeente Schiedam, Balie Bouwen, Wonen & Milieu in de Stadswinkel, telefoon 14 010.

Ik woon in Vlaardingen

Voor meer informatie over asbest kunt u ook contact opnemen met de gemeente Vlaardingen, Afdeling Ruimtelijke Ordening & Milieu, telefoon 010-24847 00.