Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Aanvraagformulier afvalpas de Hoeken

Woon je in de Hoeken en is je huidige pas kapot? Of ben je deze verloren en wil je daarom een nieuwe pas aanvragen? Vul voor het aanvragen van de afvalpas, onderstaand formulier volledig in. De pas wordt naar je huisadres verzonden. Hieraan zijn op dit moment geen kosten verbonden.

Let op!

Let op: bij het aanvragen van een nieuwe pas wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.

Aanvraagformulier afvalpas in Capelle

Veelgestelde vragen

In de restafvalcontainers zitten sensoren die voortdurend meten hoe vol de container zit. Als de restafvalcontainer voor 80% gevuld is krijgen we een signaal en kunnen we de container bijtijds legen. Staan er bij jou in de buurt meerdere containers naast elkaar? Dan meet het systeem het gemiddelde van deze containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Ben je toch eerder bij een volle container dan wij? Probeer dan een andere container in de buurt.

Op alle ondergrondse containers voor restafval in De Hoeken. De containers voor glas en papier kunnen zonder de afvalpas gebruikt worden.

Laat de afvalpas achter voor de nieuwe bewoner(s). De pas hoort bij het huisadres. Bij een nieuwe woning in Capelle, krijg je de afvalpas van de vorige bewoner(s). Indien je geen pas aantreft, kan je online een pas aanvragen. De oude pas (op dat adres) wordt geblokkeerd.

Als de restafvalcontainer een storing geeft, meld dit dan bij Irado. Als de pas niet werkt, ook niet bij een andere container, vraag dan een nieuwe pas aan.

Laat de zak niet achter bij de container, maar neem deze weer mee terug naar huis of vraag hulp van buurtbewoners om de container te openen als de pas het probleem is.

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaal je als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heb je ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Capelle. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en anderen die niet in deze flats wonen. Hierdoor heeft Capelle meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kan je de containers in De Hoeken openen met de afvalpas.

De afvalpas is alleen gekoppeld aan het huisadres, niet aan de bewoners van dit adres. Daarom laat je ook de pas achter als je gaat verhuizen. Bij aanvraag van een nieuwe pas kunnen we zien of er al een pas op dat adres aangemaakt is.

In de periode dat Irado nog bezig is met het implementeren van de software kan Irado de adresgegevens gebruiken om te beoordelen of de juiste koppelingen van adressen/afvalpassen aan containers zijn gemaakt.

Nee, je betaalt een vast tarief per jaar aan afvalstoffenheffing. De hoogte hiervan staat vast, dus ongeacht hoe vaak je gebruik maakt van de ondergrondse container.

Dat is op dit moment technisch niet mogelijk.

Nee, je krijgt 1 pas voor jouw huisadres. Leg daarom de pas op een handige plek waar iedereen op je adres bij kan. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude geblokkeerd.