menu

Afvalpas in Vlaardingen voor bedrijven

In Vlaardingen gaan vanaf 1 februari 2021 alle ondergrondse containers voor restafval alleen nog maar open met een afvalpas.

Belangrijke post!

Bedrijven die reinigingsrecht betalen ontvangen één afvalpas op het bedrijfsadres.

Ik wil ook een afvalpas

Dat kan alleen als u reinigingsrecht betaalt. Dit kunt u zelf regelen via de Regionale Belasting Groep.

Wij helpen u graag

Wij begeleiden u graag met de aanvraag voor Reinigingsrecht. U kunt als bedrijf in Vlaardingen mailen naar klantrelaties@irado.nl

.

PMD-capelle

In Capelle gooi je pmd bij het restafval

Verpakkingen van plastic, blikjes/metaal en drankpakken (pmd) horen in Capelle bij het restafval. De pmd-verpakkingen worden met nascheiding uit het restafval gehaald.

Het restafval dat Irado inzamelt wordt vervoerd naar Omrin. Daar wordt pmd met de nascheidingsmachine uit het restafval gehaald en ter plekke gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Dat gebeurt in de gemeente Capelle al sinds 2018. De hoeveelheid pmd uit de restafvalcontainer is via nascheiding groter dan de inzameling via de pmd-containers.

“Het thuis apart houden van pmd en brengen naar de pmd-container is niet meer nodig. De afvalverwerker kan steeds beter achteraf met een nascheidingsmachine de verschillende soorten pmd uit het restafval halen om te verwerken tot grondstof. “

 

In Capelle verdwijnen de pmd-containers

 

 

 

 

Hoe werkt de scheidingsinstallatie?

Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op de schudzeef terecht. Hier wordt het afval gescheiden op grootte. Op de volgende installatie stuiteren de driedimensionale producten, zoals drankpakken, naar beneden. De rest gaat omhoog. Een infrarood scanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies, plastics en drankpakken uit het restafval. Het PMD-afval is nu gescheiden van het restafval.

Alleen pmd mag bij restafval: andere afvalsoorten moeten we blijven scheiden

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor pmd. Alleen pmd mag bij het restafval; het is belangrijk dat u andere afvalsoorten thuis ‘aan de bron’ blijft scheiden. Denkt u aan papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil. Alleen dan kunnen ook deze afvalsoorten verwerkt worden tot grondstof. In de afvalwijzer van de gemeente Capelle kunt u lezen waar u de verschillende afvalsoorten kwijt kunt.

Lees ook: Pmd mag voortaan in de restafvalcontainer (publicatiedatum 21-01-2021)

pmd bij het restafval in capelle

Afvalpas Vlaardingen

Met de afvalpas naar de ondergrondse container voor restafval

In Vlaardingen gaan vanaf 1 februari 2021 alle ondergrondse containers voor restafval alleen nog maar open met een afvalpas.

Belangrijke post!

Inwoners van Vlaardingen hebben eind januari op hun huisadres één afvalpas met begeleidende brief en folder ontvangen. Bedrijven die reinigingsrecht betalen en daarmee in aanmerking komen voor de afvalpas ontvangen de pas op het bedrijfsadres.

Heeft u nog geen afvalpas ontvangen? Geef het door via dit formulier. Dit geldt niet voor flats met stortkokers. Die krijgen pas later een afvalpas en worden/zijn hierover geïnformeerd.

 

Waarom een afvalpas?

Voor de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen betaalt u als inwoner afvalstoffenheffing. Daardoor heeft u ook recht op het gebruik van de ondergrondse containers voor restafval in Vlaardingen. Helaas maken ook andere partijen gebruik van de containers: bedrijven die geen reinigingsrecht betalen en niet-inwoners van Vlaardingen. Hierdoor heeft Vlaardingen aanzienlijk meer restafval per inwoner dan vergelijkbare gemeenten. Dit wil de gemeente tegengaan en daarom worden de restafvalcontainers afgesloten en kunt u de containers in uw wijk openen met uw afvalpas. Dit besluit maakt onderdeel uit van het ’Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019’ dat in december 2019 is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe gebruik ik de afvalpas?

 

 

 

 

 

Per huisadres wordt één pas vertrekt. Bij het aanvragen van een nieuwe pas, wordt de oude pas automatisch geblokkeerd.
Wees dus zuinig op je pas: bewaar hem bijvoorbeeld in je portemonnee. Maak in ieder geval geen gaatje in de pas: dan werkt deze niet meer!

 

Ik heb nog een vraag

Heeft u nog vragen over de afvalpas? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met de gratis helpdesk van DVL: 0800 – 3500 100. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.

Olie en frituurvet

Olie en frituurvet

Meer dan 50% van het door Nederlandse huishoudens gebruikte frituurvet verdwijnt nog steeds bij het restafval of in het riool. Dit is slecht voor het milieu en zorgt voor verstoppingen.

Spoel nooit je oude (frituur)vet of olie door de gootsteen weg. De olie en vetten veroorzaken zowel verstoppingen in de afvoer als in het riool van het rioleringsstelsel.

Waarom scheiden?

Heb je na frituren of bakken nog restjes oud vet of bakolie over? Lever ze in! Gebruikte vetten en oliën kunnen worden hergebruikt als biobrandstof. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen is ze apart inleveren voor recycling. Van frituurvet kan biodiesel worden gemaakt. Onbruikbare vetten worden als biobrandstof bijgestookt in elektriciteitscentrales.

Waar laat ik olie en frituurvet?

Je kunt je afgedankte plantaardige (frituur)vet en oliën kwijt op verschillende manieren:

 • Bij de milieustraat.
 • Restjes olie en vet zoals olijfolie, zonnebloemolie en de olie waarin zongedroogde tomaatjes worden bewaard kun je in een afsluitbare verpakking, zoals een melkpak of de originele verpakking inleveren bij de speciale inleverbakken bij de supermarkt
 • Ook je gebruikte vaste of vloeibare frituurvet kan je met afgesloten verpakking inleveren bij de inzamelpunten bij de supermarkt in de buurt.
 • In de gft-container: vet of jus uit de pan kun je met een vel keukenpapier uit de pan vegen. Als je dat met ongekleurd en onbedrukt keukenpapier doet, mag het papier met vet en al in de gft-container.

Smeer- en motorolie- en vet kun je inleveren bij het klein chemisch afvaldepot op de milieustraat.

Hoe inleveren?

Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Soms is het handig daar een trechter bij te gebruiken, maar vaak is dat niet nodig omdat veel verpakkingen van frituurvet een extra brede opening hebben. Dit maakt het teruggieten van het vet gemakkelijk. Heb je restjes vet? Giet deze met behulp van een trechter in een lege plastic fles.

Hou olie en frituurvet apart - frituurvetrecyclehet

Sluit de fles goed en neem ‘m mee naar het dichtstbijzijnde inzamelpunt (pdf).
Deponeer de fles in de speciale inzamelkliko.

Inzamelpunt worden? Laat het ons weten en mail naar: klantrelaties@irado.nl

Hou olie en frituurvet apart - frituurvetrecyclehet

Wat doe ik met mijn oud papier en karton?

Wat doe ik met mijn oud papier en karton?

Oud papier en karton kan heel goed worden hergebruikt. Lever uw oud papier en karton daarom apart in bij Irado, wij zorgen voor verantwoorde verwerking.

Oud papier en karton kunnen heel goed worden hergebruikt. Wist u dat Nederland een van de beste papier-recyclers ter wereld is? En dat nieuw papier en karton dat in Nederland wordt gemaakt, voor meer dan 80% uit oud papier bestaat? Zonde dus om uw oud papier en karton bij het restafval te gooien. Het verdwijnt dan in de verbrandingsoven wat ook nog eens slecht is voor het milieu. Lever uw oud papier en karton dus gescheiden in.

Wat mag er bij het oud papier?

Bijna al het papier en karton mag bij het oud papier. Maar er zijn een paar uitzonderingen zoals sterk vervuild papier en papier met een plastic of aluminium laagje (melk- en sappakken). Twijfelt u wat u wel en niet mag aanbieden als oud papier? Raadpleeg de afvalscheidingswijzer. Wilt u meer informatie over het recyclingproces van oud papier kijkt u dan eens bij de organisaties PRN en Papier en Karton.nl.

Waar laat ik mijn oud papier?

In iedere gemeente vindt u verschillende inzamelpunten voor oud papier bij de Afval Apart Punten (AAP)of milieupark in de wijken en bij het milieustraat. In sommige gemeenten komen wij oud papier ook bij u aan huis ophalen in samenwerking met scholen en verenigingen. Bekijk de mogelijkheden in uw woonplaats (zie rechts).

Maak karton klein

Maak kartonnen dozen klein voordat u ze naar de container brengt. Hierdoor voorkomt u dat de container gaat klemmen en kan er meer oud papier en karton in. Kleiner maken gaat prima door het karton te scheuren, snijden en springen/pletten.

Ik heb een vraag

Heeft u nog vragen over het gescheiden inzamelen van oud papier en karton, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Handig om pdf te downloaden, uit te printen, te bewaren of op te hangen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Circulair ambachtscentrum

Circulair ambachtscentrum

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Irado en de gemeente Schiedam hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum in Schiedam.

Een circulaire ambachtscentrum verbindt een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar. Met een focus op producthergebruik wordt het onnodig weggooien van grondstoffen en materialen hier voorkomen. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken vaak voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En biedt het opleidingsmogelijkheden.

Een circulair ambachtscentrum in Schiedam

Waarom zou je een keukenstoel weggooien, als die ook een tweede kans kan krijgen? Met die gedachte hebben Irado en de gemeente Schiedam het initiatief genomen om een circulair ambachtscentrum op te zetten. Op één locatie aan de Fokkerstraat 510 gaan partijen zoals kringloopwinkel Het Goed, Buurtwerkplaats Oost, de Recyclewinkel en de Klussendienst, Stroomopwaarts, de Green Business Club, scholen en opleidingscentra en het Repaircafé samenwerken aan groene wereld.

Door op één centrale locatie samen te werken komen er minder bruikbare producten en waardevolle grondstoffen in de verbrandingsovens terecht. In het circulair ambachtscentrum worden producten gerepareerd en opknapt, zodat de levensduur ervan wordt verlengd. Ook worden er nieuwe producten gemaakt uit bestaande materialen. Dit kan zijn als grondstof voor een ander product. Het kan ook zijn dat afval, bijvoorbeeld de oude keukenstoel, wordt opgeknapt en opnieuw in de verkoop wordt gebracht. Niet alleen krijgt de keukenstoel zo een tweede kans. Deze manier van werken zorgt ook voor een zinvolle dagbesteding voor vele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het circulair ambachtscentrum biedt ook opleidingsmogelijkheden voor scholieren en studenten.

Op het circulair ambachtscentrum worden producten en onderdelen ingenomen of ingekocht van onze milieustraten, (overheids)bedrijven en burgers. Bij binnenkomst worden de producten gesorteerd,  gerepareerd en/of bewerkt. Vervolgens worden de producten opnieuw aan de markt aangeboden. Daarnaast kunnen inwoners gebruik maken van kleine reparatiediensten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen.

Infografiek Circulair ambachtscentrum in Schiedam

 

Inname

Werkplaats

Demonteerstation

Alle aangeboden spullen komen centraal binnen in het circulair ambachtscentrum. Bij het innameloket worden de binnenkomende goederen en grondstoffen aangenomen, geanalyseerd, gesorteerd en deels gewogen. Voor bepaalde grondstoffen ontvangen klanten een kleine vergoeding.  Vervolgens wordt er bepaald wat er verder met de producten moet gebeuren. Naar kringloopwinkel Het Goed of verdeeld over de andere afdelingen binnen het circulair ambachtscentrum. In de werkplaats worden nieuwe producten gemaakt van binnengekomen materialen en oude producten gerepareerd. Dit wordt gedaan met de hulp van buurtbewoners, De Klussendienst, Buurtwerkplaats Oost, het Repaircafé en met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Producten die als grofvuil worden aangeboden en eenvoudig demontabel zijn, worden bij het demonteerstation afgegeven. Daar halen de medewerkers de producten uit elkaar. Er blijven verschillende grondstoffen over, die naar de werkplaats gaan. Deze grondstoffen worden verwerkt, te koop aangeboden in de bouwmarkt, of bij de kringloopwinkel, of ze gaan als monostroom naar de milieustraat.

 

 

 

Circulaire economie in Schiedam

BEST-spullen via Byewaste

BEST-spullen via Byewaste

Heeft u nog boeken, (kleine) elektrische apparaten, speelgoed en textiel in huis liggen die u niet meer gebruikt? Bij Irado noemen we deze spullen BEST-spullen en ze zijn nog prima te hergebruiken of te recyclen.

In samenwerking met Byewaste voeren Irado, kringloopwinkel Het Goed en de gemeente Vlaardingen van september t/m november 2020 een proef uit in Babberspolder met het gratis aan huis ophalen van deze spullen. Inwoners uit deze buurt ontvangen een brief met sticker waarin ze worden uitgenodigd deel te nemen aan de proef.

 

 • Nog bruikbare spullen krijgen een nieuw leven
 • Recycling van materialen
 • Beter voor het milieu
 • Inzameling huis-aan-huis

Zo werkt het:

Download de Byewaste-app uit de app-store (voor iOs/Apple, of Android)
Stop de spullen die u kwijt wilt in een doos of plastic zak, sluit/knoop deze goed dicht
Plak de sticker erop
Kies in de Byewaste-app de datum en tijd voor het gratis afhaalmoment
Zet de doos of zak op de geplande dag en tijd buiten bij de voordeur.
Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven.

Wat gebeurt er met de spullen?

Uw aangeboden boeken, speelgoed en textiel worden, als ze nog in goede staat zijn, hergebruikt via kringloopwinkel Het Goed. Uw afgedankte (kleine) elektrische apparaten worden gerecycled en zijn zo grondstof voor nieuwe materialen. En dat is goed voor het milieu.

 

Hulp nodig?

Bezoek de website www.byewaste.app voor meer informatie over Byewaste en de app. Of neem contact met op via de helpdesk:
WhatsApp +31 6 221 68 808 of via

 

Wat mag ik aanbieden?

BEST-spullen in goede of slechte staat: ook spullen die niet meer werken mag u aanbieden. U mag spullen in goede, maar ook in slechte staat af laten halen.
BOEKEN Boeken Tijdschriften
ELEKTRISCHE  APPARATEN met stekker zoals stofzuiger, koffiemachine, LCD-scherm, computer, haardroger/föhn, blender/keukenmachine, keramische kookplaten, strijkijzer, afstandsbedieningen, en kabels Frituurpan met inhoud
ELEKTRISCHE  APPARATEN met batterij  zoals scheerapparaten, gamespullen, fotocamera, afstandsbediening, tandenborstel Groot wit- en bruingoed, zoals televisies, wasmachine, koelkast, vriezer etc.
SPEELGOED Speelgoed Video- en cassettebanden en cd’s en dvd’s
TEXTIEL Kleding: schoon en droog en schoenen (per paar)  Nat of vervuild textiel
Let op: We halen uitsluitend BEST-spullen op. Dat betekent dat we klein chemisch afval, zoals verfblikken, medicijnen en naalden, vervuilde spullen, bedrijfsafval, restafval en grofvuil en glas en aardewerk niet meenemen.

 

Over Byewaste

Irado en Byewaste werken samen om het milieu te verbeteren. Byewaste is een milieuorganisatie geboren aan de TU Delft. Samen met Irado zijn ze op zoek naar de beste manier om materialen te verzamelen die niet meer worden gebruikt. Items die hergebruikt, of op de juiste manier gerecycled kunnen worden. Daarmee winnen we grondstoffen terug en verminderen we de hoeveelheid restafval. Dat is winst voor het milieu.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit afvalinzamelingsinitiatief, raadpleeg dan eerst de veelgestelde vragen op de website van irado.nl. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met onze Klantenservice via info@irado.nl of vul het contactformulier in. Medewerkers van Het Goed komen de spullen bij u ophalen.
logo byewaste

Contactformulier Team Zero

Contactformulier: Team Zero

  Ik wil graag meer informatie over duurzaam bedrijfsafval inzamelen met Team Zero. Neemt u contact met mij op:

  Soort organisatie:*

  Naam organisatie:*

  Naam contactpersoon:*

  Email:*

  Telefoon:*

  Adres:

  Postcode:

  Vestigingsplaats:

  Bericht:

  Team Zero

  Team Zero: duurzaam, veilig en schoon bedrijfsafval inzamelen

  Met Team Zero zamelt Irado op een nieuwe manier uw bedrijfsafval in: duurzamer, veiliger, schoner en met een grote flexibiliteit voor u als ondernemer. En dat tegen een gangbaar tarief.

  Van maandag t/m vrijdag rijdt Irado met een compact, elektrisch voertuig van Team Zero door het winkelgebied  om gescheiden bedrijfsafval in te zamelen. Dat betekent dat u iedere dag de mogelijkheid heeft om uw afvalstromen in hanteerbare volumes bij ons aan te bieden. ‘On demand’ dus, wanneer bij ú de behoefte er is.

  Hoe werkt het?

  Om uw bedrijfsafval zo duurzaam mogelijk te kunnen verwerken, vragen wij u de afvalstromen vooraf te scheiden met kleinere inzamelmiddelen (zak, krat en/of emmer). Wilt u het laten ophalen, dan kunt u eenvoudig (uiterlijk vóór 22.00 uur ‘s avonds) een ophaalafspraak inplannen. De ‘s ochtend zet u het gescheiden bedrijfsafval bij de voordeur voor 9.00 uur klaar; onze chauffeur van Team Zero komt het dan vanaf 9.00 uur ophalen.

  Ophaalafspraak inplannen »

  Uw voordelen

  • 100% gemak: 5 dagen per week mogelijk
  • 100% elektrisch, dus 0% uitstoot: schonere lucht
  • Naar 0% restafval: uw bedrijf afvalvrij
  • Geen grote rolcontainer, maar kleine, hanteerbare inzamelmiddelen
  • Veiliger winkelgebied met minder grote vuilniswagens
  • Binnen het huidige contract, zonder extra kosten
  • Persoonlijk advies op maat van Team Zero

  Veiliger en schoner bedrijfsafval inzamelen

  Deze wijze van afval inzamelen is niet alleen veel duurzamer en flexibeler, maar biedt ook andere voordelen. Zo is het compacte, elektrische inzamelvoertuig verkeersveiliger dan een grote vuilniswagen. Bovendien behoren de rolcontainer en de kliko tot de verleden tijd, omdat u uw bedrijfsafval in kleinere, hanteerbare volumes inzamelt. Dat bespaart opslagruimte en levert ook een schoner straatbeeld op.

  Duurzaam ondernemen: 0% uitstoot, samen voor 0% restafval

  Het gebruik van een elektrische inzamelvoertuig sluit aan bij onze ambitie om emissievrij, dus zonder CO2-uitstoot, afval in te zamelen. Met het scheiden van uw bedrijfsafval voorkomen we bovendien dat afval als restafval onnodig in de verbrandingsoven terechtkomt. Zo werken we gezamenlijk toe naar 0% restafval en wordt uw onderneming wordt afvalvrij. En dát is uiteraard goed voor het milieu!

  Contact?

  Wilt u meer weten over Team Zero van Irado? Of heeft u vragen over het inzamelen van uw bedrijfsafval, duurzaam ondernemen of afvalvrij bedrijf? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via dit formulier.

  Let op: op dit moment haalt Team Zero uitsluitend in Schiedam Centrum het bedrijfsafval op. Binnenkort breiden we uit naar meer winkelgebieden. 

   

   

   

  Containers voor GFE in Vlaardingen

  Nieuwe frisse containers voor GFE

  In Vlaardingen kunt u inmiddels bij ruim 300 nieuwe GFE-containers uw groente-, fruit- en etensresten kwijt. Ze staan op de plaats van de oude grindcontainers of op een nieuwe locatie. Heeft u nog geen GFE-container in de buurt? Dan is de kans groot dat deze er nog wel komt. Zo kan iedereen die in een flat of portiekwoning woont groente-, fruit- en etensresten scheiden.

  Wat hoort WEL in de GFE-container?

  • Schillen en resten van groeten- en fruit
  • Pinda en notendoppen
  • Brood en kaaskorsten
  • Schillen van aardappelen
  • Theebladeren, papieren koffiefilters met koffiedik
  • Gekookte etensresten
  • Eierschalen
  • Vleesresten, botjes, visresten en graten
  • Jus en bakvet
  • Klein bloemen- en kamerplantenafval
  • Mest van knaagdieren.

  Wat hoort NIET in de GFE-container?

  • Tuinafval
  • Theezakjes, koffiecups en koffiepads
  • Stofzuigerzakken
  • Honden- en kattenharen, honden- en kattenpoep, kattenbakkorrels.
  • Zand en grond
  • Vogelkooizand
  • Luiers
  • Tabak, sigaretten, sigaren, as uit de asbak, barbeque en open haard
  • Frituurvet en olie
  • Kauwgom

  In de nieuwe GFE-container hoort geen tuinafval. Deze containers zijn echt bestemd voor bewoners van flats en portiekwoningen (hoogbouw) zonder tuin.

   

  Bewoners van woningen met een tuin (laagbouw) hebben of krijgen een eigen GFT-minicontainer voor het tuinafval. Klein groenafval van uw balkon of oude bloemen en kamerplanten kunt u wel in de GFE-container kwijt.

  Van huis naar container

  Met een verzamelbakje voor etensresten op het aanrecht of in een keukenkastje kunt u gemakkelijk etensresten scheiden. Gebruik een composteerbaar zakje of een papieren zak in het bakje om het gemakkelijk te kunnen legen. Is het zakje vol? Breng het naar de GFE containers in de buurt. De locaties vindt u in het containeroverzicht op de Irado-website en in de Irado-app.


  Van gfe tot compost

  Groente-, fruit- en etensresten zijn waardevolle grondstoffen. Van uw GFE wordt compost (plantaardige mest) gemaakt. Met het scheiden ervan leveren we een belangrijke bijdrage aan het milieu en het is bovendien voordeliger dan verbranden als restafval.

  In de keuken, op uw balkon of binnenplaatsje kunt u ook zelf keukenafval composteren. Daarvoor bestaan verschillende kleinere systemen, zoals de composteertrommel en de wormenbak. Voor meer informatie raadpleegt u de website van Milieucentraal.

  Samen gaan we de afvalberg te lijf

  De GFE-containers zijn onderdeel van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019, dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Samen met u willen we de hoeveelheid restafval (huishoudelijk afval en grof afval) halveren van 320 kilo naar 160 kilo per inwoner per jaar vóór 2022. Het doel is om zo min mogelijk restafval te verbranden. Dat betekent: streven naar minder afval en proberen om nog meer waardevolle grondstoffen uit afval te halen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Door onder meer uw afval goed te scheiden. Doet u mee?