Kopiëren van passen is niet toegestaan

Een kopie van je afvalpas of milieupas aan je sleutelhanger. Een gat in de markt denken de vele aanbieders op social media. Het is echter (wettelijk) niet toegestaan om een pas voor de ondergrondse containers of milieustraat te kopiëren, ook niet in de vorm van een zogenaamde druppel. Deze druppels werken minder goed, kunnen in verkeerde handen komen en veroorzaken sneller storingen.

Extra beveiliging op de ondergrondse containers

In de komende maanden gaan wij de toegangscontrole van de ondergrondse containers en bij de milieustraat meer beveiligen. Dat betekent dat de kopieën van de pas onbruikbaar worden. Wij roepen inwoners op om alleen maar de originele afvalpas/milieupas te gebruiken.

Behoefte aan gebruiksgemak

We begrijpen dat het handig is om een pas aan je sleutelbos te hebben, of een reserve te hebben wanneer je je pas eventueel kwijtraakt. Alleen werken deze druppels minder goed. Daarnaast kunnen bedrijven eenvoudiger misbruik maken door hun afval onrechtmatig te storten in de ondergrondse container waardoor deze sneller vol is. Zo proberen ze de kosten van een afvalcontract te ontlopen. De container is niet berekend op deze grote hoeveelheden bedrijfsafval.

Het klonen van passen is strafbaar

Dit is strafbaar omdat je je dan schuldig maakt aan een misdrijf. Je riskeert hiermee een gevangenisstraf of een geldboete van de 5e categorie. Als wij deze misstanden constateren, zullen wij overgaan tot aangifte. Je maakt dan namelijk onrechtmatig gebruik van onze faciliteiten. Tegen zowel de aanbieders van gekloond materiaal als de gebruiker hiervan zullen we aangifte doen.

Wetboek van Strafrecht (Sr)

In artikel 1 is het belangrijke legaliteitsbeginsel vastgelegd dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Met andere woorden is er in de wet geen strafbaar feit omschreven dan is er geen sprake van een strafbare handeling.

Artikel 232

  1. Hij (maker) die een voor het publiek beschikbare drager van identificerende persoonsgegevens (afvalpas), bestemd voor het verrichten of verkrijgen van andere prestaties dan betalingen langs geautomatiseerde weg (toegang ondergrondse container), valselijk opmaakt of vervalst (maker), met het oogmerk zich (maker) of een ander (koper) te bevoordelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  1. Met dezelfde straf wordt gestraft hij (koper) die opzettelijk gebruikmaakt van een door misdrijf verkregen, vervalst of van een door misdrijf verkregen, valse of vervalste kaart als ware deze echt of onvervalst dan wel opzettelijk een zodanige kaart aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, invoert, uitvoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij (koper) weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het niet-contante betaalinstrument of de kaart bestemd is voor zodanig gebruik.

Artikel 234

Hij (maker / koper) die stoffen, voorwerpen of gegevens vervaardigt (maker), ontvangt (koper), zich verschaft (koper), verkoopt (maker), overdraagt, verwerft (koper), vervoert, invoert, uitvoert, verspreidt, anderszins ter beschikking stelt of voorhanden heeft (koper) waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een der in 232, eerste lid, omschreven misdrijven, voor zover deze feiten betrekking hebben op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar of geldboete van de vierde categorie.

Wetboek van Strafvordering (Sv)

In artikel 161 Sv is bepaald dat iedereen die kennis draagt van een begaan strafbaar feit bevoegd is daarvan aangifte te doen. Kortom, als wij zeker zijn van deze praktijk(en) dan zal Irado overgaan tot aangifte.