Met zijn allen zorgen we voor buiten, de ruimte van ons samen. Toch?

Talloze onderzoeken, ideeën en tests hebben wij, maar ook afvalinzamelaars uit het hele land, uitgevoerd. Containertuintjes? Worden gesloopt. Het afval dan maar niet weghalen als men het op straat dumpt? Kan, maar wie is hier dan de dupe van? Borden, stickers en flyers in verschillende talen? Het lijkt aan dovemans oren gericht. Afvalcoaches, mobiele grofvuilinzamelingen en andere hulpmiddelen? Kosten een hoop extra geld, en het resultaat is nog niet optimaal. Wij zoeken continu naar oplossingen voor afvalproblemen, maar zonder de medewerking en inzet van de bewoners zijn deze initiatieven niet succesvol genoeg.

Helaas zien we een enorme toename aan afval op straat. Er worden hele inboedels gedumpt bij ondergrondse containers. Spullen die je ook zou kunnen laten ophalen door Het Goed, onze grofvuilinzameling of je kunt het zelf wegbrengen naar de milieustraat. Je kunt hier zelfs een aanhanger voor komen lenen. Vuilniszakken en grofvuil stapelen zich soms zo hoog op rondom een container, dat hij amper meer zichtbaar is. Straalt niet bepaald gezelligheid uit in je wijk, en bijkomend probleem is dat hierdoor ondergrondse containers niet geleegd kunnen worden. Deze worden namelijk van bovenaf leeggegooid in een vrachtwagen, waar je vaak geen losse vuilniszakken met de hand in kan gooien. Gevolg? Er moet weer een andere ploeg komen, met ander materieel, voordat de container geleegd of gerepareerd kan worden.

Jammer genoeg is het voor sommige mensen makkelijker om hun vuil op straat te kwakken. Want: “dan ben ik er vanaf”. Wat je niet beseft, is dat je hiermee een hoop andere stadsgenoten dupeert. Zij doen wel hun best om de boel netjes te houden: container vol of in storing? Dan gaan ze even door naar de volgende of gaat de zak terug mee naar huis. Niet ideaal, wel zo netjes. Afval gedumpt? Even een melding maken in de BuitenBeter app of via een van de andere kanalen. Ze ergeren zich groen en geel aan alle troep op straat. “Dan moet Irado maar vaker komen” zou je zeggen? Ook dat kan. Maar besef dan wel, dat al deze extra inzameling ook geld kost. Geld dat je uiteindelijk zelf betaalt, in onder andere je afvalstoffenheffing.

Zullen we het gewoon voor iedereen leuk houden, en onze troep gewoon netjes opruimen? Onze collega’s doen ook hun stinkende best om de stad netjes te houden. Doen jullie dat dan ook? Want het is heel makkelijk om naar de ander te wijzen, maar een betere wereld begint echt bij jezelf. En dus moeten we ook een kritische noot plaatsen bij ons eigen optreden: want ook Irado is niet perfect en laat hier en daar wel eens een steekje vallen. Maar men mag ook zeker eens de hand in eigen boezem steken. Zie je iemand die zijn vuil naast de container zet, spreek hem er dan op aan. Help ze, door te zeggen dat je met je pasje ook bij andere containers in de wijk terecht kunt. Of, als ze hun pas zijn vergeten, open de container dan even met jouw pasje. Kost niks. Want gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de buitenruimte, en dit is niet iets dat alleen Irado of alleen de bewoners kunnen doen. De formule voor succes zit hem hier in het ‘samen doen’.

Zet jij je al in voor een fijne en schone wijk? Fantastisch, ga zo door. Daar zijn we ontzettend blij mee! En motiveer de anderen om je heen om dit ook te doen.

Met zijn allen zorgen we immers voor buiten, de ruimte van ons samen.  

Het is lastig om zomaar extra containers te plaatsen. Vaak hebben meerdere factoren hier invloed op, zoals schaarste van parkeerruimte, bereikbaarheid van een locatie voor onze vrachtwagens, en de ondergrondse infrastructuur van leidingen, riolen et cetera. Daarom kunnen wij ook niet zomaar diepere of grotere containers plaatsen. De containers die er nu staan zijn met grote zorgvuldigheid geplaatst.

De restafvalcontainers zijn uitgerust met een vulgraadmeter. Deze sensor zorgt er voor dat Irado een seintje krijgt als een container of een cluster van containers voor 80% vol is. Hierdoor kan Irado de containers bijtijds legen. Als er meerdere containers naast elkaar staan, dan meet het systeem het gemiddelde van de containers. Het kan dus zijn dat een van de containers wel vol is, maar nog niet geleegd wordt, omdat deze naast een container staat waar nog genoeg afval bij kan. Het advies is dan gebruik te maken van een van de andere containers in de buurt. Zo houden we de stad schoon.

Vroeger werd er gekeken naar het aantal huishoudens op één container. Dit is echter niet meer van toepassing, omdat alle containers nu zijn voorzien van een vulgraadmeter. Ongeacht hoeveel huishoudens er dus gebruik maken van één container, moet er een signaal binnenkomen als een container(cluster) voor 80% vol is. Helaas lukt het niet altijd om het cluster dan direct te ledigen, maar wij doen er wel alles aan om dit voor elkaar te krijgen.

Per huishouden wordt één afvalpas verstrekt. Wanneer wij meerdere afvalpassen per huishouden zouden verstrekken, is de kans groot op fraude of onrechtmatig gebruik. Een pas kan zo namelijk gemakkelijk bij bijvoorbeeld een bedrijf of iemand uit een andere gemeente terecht komen die hier geen recht op heeft. Alle huishouden ontvangen gratis één pas op hun huisadres. Bij verhuizing dien je de pas achter te laten bij de woning. De pas hoort bij het adres.

De pasjes zijn juist ingevoerd om afvaltoerisme te voorkomen. Afvaltoerisme houdt in dat er mensen of bedrijven afval storten, terwijl zij in de desbetreffende gemeente geen heffingen betalen voor het afvoeren van afval. Hierdoor worden de kosten voor de mensen die dit wel betalen hoger, omdat het aanbod groter is. Dus door het gebruik van passen houden we dit beheersbaar, en kunnen alleen mensen die hier recht op hebben afval storten in de desbetreffende gemeente.