Maaien voor een betere biodiversiteit

Irado onderhoudt de openbare ruimte voor Schiedam. Zo maaien we de grasvelden en bermen regelmatig. Bij intensief gebruikte grasvelden en bermen langs doorgaande wegen doen we dat vaak. Bij grasvelden en bermen met een ecologische (natuur)waarde maaien we veel minder. We maaien voor een betere biodiversiteit.

Biodiversiteit houdt in dat er genoeg en meerdere soorten is van dieren en planten in een bepaald gebied. Door minder te maaien krijgen bloemen en kruiden de kans zich te ontwikkelen. Dat biedt weer meer voedsel-, schuil- en voortplantingsmogelijkheden voor insecten en kleine dieren. En daar komen weer grotere dieren op af. De gemeente bepaalt welke gebieden in aanmerking komen voor intensief en extensief maaien.

Wist je dat?

Aanwezige vogels

Grondnesten van (weide)vogels worden van tevoren worden afgezet, zodat we hier zorgvuldig om heen kunnen maaien. Vaak is ons maaigebied ook het jachtgebied van buizerds, en reigers lopen met ons mee voor een smakelijk hapje. Uiteraard moeten we dan voorzichtig te werk gaan.

Intensief maaien

Intensief gebruikt grasgebied, zoals speel- en trapvelden, maaien we 20 – 26 keer per jaar. Hierdoor blijft het gras goed begaanbaar en functioneel.

Bij begaanbare wegen maaien we voor de veiligheid en zichtbaarheid voor het verkeer 0,5 tot 1 meter van de kant.

Extensief maaien

Stroken die niet veel worden gebruikt door mensen, zoals bermen en stroken naast oevers, bloemenweides en randzones bij bosplantsoenen en parken maaien we maar 1 tot 2 keer per jaar.

Op de begaanbare stukken maaien we met trekkers. Op plekken waar we niet gemakkelijk bij kunnen gebruiken we o.a. bosmaaiers.   

Bij extensief maaien, maaien we vaak in twee rondes. Halverwege mei beginnen we daar mee. Dat is het moment dat bermen net in bloei staan. Het klinkt misschien vreemd, maar door het maaien van een aantal bermen die op dat moment in bloei staan bevorderen we de biodiversiteit. Het zit zo: het belangrijkste doel van het maaien is om in de zomermaanden juni, juli en augustus zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten te hebben. Dit is namelijk de periode dat insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben.

Door de bermen te maaien op deze vaste tijden, het maaisel even te laten liggen en vervolgens op te ruimen, bevorderen we de groei van deze bloemen. De bodem wordt daardoor namelijk voedselarmer, waardoor er steeds meer verschillende soorten bloemen in de bermen kunnen groeien die anders door stikstofdominante soorten, zoals grassen en ruigtekruiden, worden verdrongen. Doordat we het maaisel even laten liggen en vervolgens afvoeren, kunnen de zaden van de uitgebloeide bloemen verspreid worden en krijgen insecten de kans om weg te komen.

Bij het maaien houden we altijd rekening met aanwezige planten en dieren volgens de Natuurbeschermingswet. We geven planten de tijd om uit te zaaien en laten bijzondere, beschermde soorten staan. Plantensoorten met minder natuurwaarde zoals bijvoorbeeld Fluitenkruid maaien we wel, beschermde soorten als de Rietorchis maaien we om heen.

Verder proberen ze zoveel mogelijk rekening te houden met aanwezige vogels en kleine dieren.

Wist je dat?

Kleine dieren

In de maaimachines die wij gebruiken zit geen mes meer binnenin. Hierdoor komen kikkers, muizen er weer gewoon weer heel uit als ze in de maaimachine terecht komen.

Extensief maaigebied
Extensief maaigebied