Hoe voorkom ik ratten in mijn buurt?

Ratten kunnen grote schade aanrichten en verspreiden veel (ernstige) ziekten. Daarom wil je ratten liefst voorkomen! De gemeenten doen in samenwerking met Irado al veel om ratten te bestrijden en overlast tegen te gaan. Je kunt daarbij helpen.

Risico’s door ratten

De (bruine) rat is een berucht plaagdier. Met hun geknaag maken ze veel schade aan gebouwen, kabels, leidingen, verpakkingsmateriaal en voedselvoorraden. En kan bovendien verzakking ontstaan. Maar wat misschien nog wel gevaarlijker is; ratten verspreiden via hun speeksel en uitwerpselen ernstige ziektes.

Er zijn ratten in mijn wijk

In de buitenruimte zien we vooral de bruine rat: 20 tot 30 centimeter lang, stompe snuit, korte staart, kleine oren en grijsbruine vacht. De bruine rat is altijd op zoek naar eten, zoals vlees, etensresten en afval. Hij verstopt zich het liefst daar waar hij het makkelijkst eten kan vinden. En nestelt zich in riolen, in kelders en onder gebouwen. Hij graaft holen en vermenigvuldigt zich daar snel. Een vrouwtje kan tijdens haar leven wel honderd jongen krijgen.

Wat kan ik doen om ratten te voorkomen?

De meest effectieve manier om bruine ratten te voorkomen, is om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent dat er geen rommel, vuilnis en etensresten mag rondslingeren op straat:

Laat geen etensresten liggen in en om de woning

Strooi dus geen brood voor de vogels, gooi geen eten of etensresten op straat, en knoei geen voer of ruim het direct op.

Gebruik ook altijd een afvalbak of huisvuilcontainer!

Scheid afval goed. Breng dit naar een container in uw wijk. Staat er een verzamelcontainer voor gft in de straat, gooi daarin dan je voedselresten weg. Zet geen afval naast de container en houdt het binnen tot de vuilnisman langskomt. Verpak afval goed.

Wat doet de gemeente om ratten te voorkomen?

De gemeente, de woningbouwvereniging en Irado werken nauw samen in de aanpak van ratten.
Met voorlichting over hygiëne en wering. Het gebruik van gif is vanwege wettelijke regelgeving niet toegestaan en daarom zijn rattenvallen geplaatst die dagelijks worden geïnspecteerd. Als er geen voedsel op straat ligt dan zal de rat eerder gebruik maken van de val. De groene beplanting in de buitenruimte wordt regelmatig gesnoeid en overmatig plantengroei verwijderd, zodat wordt voorkomen dat de rat een beschutte plek heeft om te nestelen en zich voort te planten.

Contact

Samen kunnen we dus al veel doen om de overlast te voorkomen. Signaleer je ondanks alle maatregelen toch een bruine rat, meld dit dan bij het contactcentrum van je gemeente. Zij informeren de woningbouwvereniging en Irado Plaagdierbeheersing voor vervolgacties. Toezicht & Handhaving van de gemeente houdt toezicht op het schoonhouden van de buitenruimte en is bevoegd om controles uit te voeren en in sommige gevallen een boete op te leggen.

Download

Download hier de folder. De folder is meertalig: Nederlands, Arabisch, Turks en Pools.