Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

Circulair ambachtscentrum

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Irado en de gemeente Schiedam hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum in Schiedam.

Een circulaire ambachtscentrum verbindt een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar. Met een focus op producthergebruik wordt het onnodig weggooien van grondstoffen en materialen hier voorkomen. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken vaak voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En biedt het opleidingsmogelijkheden.

Een circulair ambachtscentrum in Schiedam

Waarom zou je een keukenstoel weggooien, als die ook een tweede kans kan krijgen? Met die gedachte hebben Irado en de gemeente Schiedam het initiatief genomen om een circulair ambachtscentrum op te zetten. Op één locatie aan de Fokkerstraat 510 gaan partijen zoals kringloopwinkel Het Goed, de Recyclewinkel en de Klussendienst, Stroomopwaarts, de Green Business Club, scholen en opleidingscentra en het Repaircafé samenwerken aan een groene wereld.

Door op één centrale locatie samen te werken komen er minder bruikbare producten en waardevolle grondstoffen in de verbrandingsovens terecht. In het circulair ambachtscentrum worden producten gerepareerd en opknapt, zodat de levensduur ervan wordt verlengd. Ook worden er nieuwe producten gemaakt uit bestaande materialen. Dit kan zijn als grondstof voor een ander product. Het kan ook zijn dat afval, bijvoorbeeld de oude keukenstoel, wordt opgeknapt en opnieuw in de verkoop wordt gebracht. Niet alleen krijgt de keukenstoel zo een tweede kans. Deze manier van werken zorgt ook voor een zinvolle dagbesteding voor vele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het circulair ambachtscentrum biedt ook opleidingsmogelijkheden voor scholieren en studenten.

Op het circulair ambachtscentrum worden producten en onderdelen ingenomen of ingekocht van onze milieustraten, (overheids)bedrijven en burgers. Bij binnenkomst worden de producten gesorteerd, gerepareerd en/of bewerkt. Vervolgens worden de producten opnieuw aan de markt aangeboden. Daarnaast kunnen inwoners gebruik maken van kleine reparatiediensten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen.

Alle aangeboden spullen komen centraal binnen in het circulair ambachtscentrum. Bij het innameloket worden de binnenkomende goederen en grondstoffen aangenomen, geanalyseerd, gesorteerd en deels gewogen. Voor bepaalde grondstoffen ontvangen klanten een kleine vergoeding.  Vervolgens wordt er bepaald wat er verder met de producten moet gebeuren. Naar kringloopwinkel Het Goed of verdeeld over de andere afdelingen binnen het circulair ambachtscentrum.

In de werkplaats worden nieuwe producten gemaakt van binnengekomen materialen en oude producten gerepareerd. Dit wordt gedaan met de hulp van buurtbewoners, De Klussendienst, het Repaircafé en met vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Producten die als grofvuil worden aangeboden en eenvoudig demontabel zijn, worden bij het demonteerstation afgegeven. Daar halen de medewerkers de producten uit elkaar. Er blijven verschillende grondstoffen over, die naar de werkplaats gaan. Deze grondstoffen worden verwerkt, te koop aangeboden in de bouwmarkt, of bij de kringloopwinkel, of ze gaan als monostroom naar de milieustraat.

Circulair ambachtscentrum in Schiedam