Let op
De informatie die u bekijkt is niet voor uw gemeente bedoeld

In Vlaardingen gooi je plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons bij het restafval

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) horen in Vlaardingen bij het restafval. Deze gebruikte pmd-verpakkingen worden met nascheiding uit het restafval gehaald.

Het restafval dat Irado inzamelt wordt vervoerd naar Omrin. Daar wordt pmd met de nascheidingsmachine uit het restafval gehaald en ter plekke gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Via nascheiding wordt 10 kilo per inwoner per jaar aan plastic verpakkingen, geschikt voor recycling, uit het restafval gehaald. De hoeveelheid pmd uit de restafvalcontainer is via nascheiding groter dan de inzameling via de plastic containers.

Tip

Het thuis apart houden van plastic en brengen naar de plastic container is niet meer nodig. De afvalverwerker kan steeds beter achteraf met een nascheidingsmachine de verschillende soorten pmd uit het restafval halen om te verwerken tot grondstof.

Hoe werkt de scheidingsinstallatie?

Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op de schudzeef terecht. Hier wordt het afval gescheiden op grootte. Op de volgende installatie stuiteren de driedimensionale producten, zoals drankpakken, naar beneden. De rest gaat omhoog. Een infrarood scanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies, plastics en drankpakken uit het restafval. De pmd-verpakkingen zijn nu gescheiden van het restafval.

Alleen pmd mag bij restafval: andere afvalsoorten moeten we blijven scheiden

Nascheiden kan steeds beter, maar dat geldt alleen voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd). Alleen pmd mag dus bij het restafval; het is belangrijk dat je de andere afvalsoorten thuis ‘aan de bron’ blijft scheiden. Denk dan aan papier en karton, groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, glas, textiel, klein chemisch afval en grofvuil. Alleen dan kunnen ook deze afvalsoorten verwerkt worden tot grondstof. In de afvalwijzer van de gemeente Vlaardingen kun je lezen waar je de verschillende afvalsoorten kwijt kunt.