menu

Mag mijn plastic verpakkingsafval in een grijze afvalzak?

De NOS berichtte onlangs dat PMD* (plastic, metalen en drankenkartons) verpakkingsmateriaal in grijze, ondoorzichtige zakken worden afgekeurd en naar de verbrandingsoven gaan. Dit is niet juist.

Visuele keuring

Alle zakken die bij onze sorteerder, Suez, aankomen krijgen eerst een visuele keuring. Dan wordt er gecheckt of er inderdaad plastic verpakkingsafval en drankenkartons*  in de zakken zitten. Als dit afval in een doorzichtige zak zit, is de visuele keuring gemakkelijk. Maar ook in grijze zakken kan je aan de buitenkant aan de vorm zien of er plastic verpakkingsafval en drankenkartons*  in zitten. Bovendien zijn zakken met plastic verpakkingsafval en drankenkartons*  veel lichter in gewicht dan de zakken restafval. Het is dus niet zo dat plastic verpakkingsafval en drankenkartons* in grijze zakken direct wordt afgekeurd. Als wordt geconstateerd dat er geen plastic verpakkingsafval en drankenkartons*  in de zak zit volgt er een deelafkeuring, dus voor de zak en niet voor de gehele vracht. Alleen deze zak wordt dan als restafval verwerkt.

Vervuiling

Het klopt dat er landelijk steeds nadrukkelijker gelet wordt op de kwaliteit van het PMD-afval. Dit is een landelijke fenomeen. Indien er zgn. stoorstoffen voorkomen in het PMD-afval wordt dit afgekeurd. Dit zijn materialen waardoor de sorteermachine stukloopt of materialen die het PMD vervuilen, waardoor het niet meer als grondstof kan worden hergebruikt. De belangrijkste vervuilers zijn grote plastic folies/zeilen (zoals campingzeil, bouwzeil, landbouwfolie of partytenten), touwen, medisch afval, harde kunststoffen (zoals emmers, tuinstoelen en speelgoed), karton en restafval. Als deze materialen worden aangetroffen, dan kan een zak worden afgekeurd. De zakken worden dan als restafval verwerkt.

*In de Irado-gemeenten zamelen we geen volledig PMD in. Schiedam zamelen we plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) in. In Vlaardingen alleen plastic verpakkingen (P). Metalen mogen in deze gemeenten bij het restafval en worden er na verbranding met magneten weer uitgehaald.

Wat mag er in de plastic (verzamel)container: